Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Đăng nhập
 » Thông tin đơn vị » Công đoàn

Công đoàn

Cập nhật lúc : 21:33 21/03/2019  

Danh sách Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LƯƠNG ĐÔNG

NHIỆM KỲ 2017-2022

Họ và tên:  Nguyễn Thị Lợi
Chức vụ:  Chủ tịch công đoàn
Email:  nguyenthiloi2000@gmail.com
Điện thoại: 08 3786 4162
Địa chỉ:  Lộc An

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Công đoàn

 
 
Họ và tên:  Nguyễn Đình Việt Bình
Chức vụ:  Phó Chủ tịch công đoàn
Email:  vietbinh.aldsc@gmail.com
Điện thoại: 0914 703 157
Địa chỉ:  Lộc Điền

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Công đoàn

 
 
Họ và tên:  Mai Thị Kiều My
Chức vụ:  Uỷ viên BCH Công đoàn
Email:  kieumy.c1ald@gmail.com
Điện thoại: 0818 720 072
Địa chỉ:  Lộc An

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Công đoàn

- Trưởng ban thanh tra 

 
Họ và tên:  Trần Thị Bằng
Chức vụ: Uỷ viên BCH Công đoàn
Email: nguyenthibang@gmail.com
Điện thoại: 0913 396 250
Địa chỉ:  Lộc An

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Công đoàn

 
 
Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim Phượng
Chức vụ: Uỷ viên BCH Công đoàn
Email:  kimphuongald@gmail.com
Điện thoại: 0889 404 124
Địa chỉ:  Lộc Điền

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Công đoàn

 
 
Họ và tên: Ngô Văn Chương
Chức vụ: Uỷ viên BCH Công đoàn
Email: chuongmythuat@gmail.com
Điện thoại: 0389 182 020
Địa chỉ:  Thị trấn Phú Lộc

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Công đoàn

 
 
 
Họ và tên: Hà Thị Ánh
Chức vụ: Uỷ viên BCH Công đoàn
Email:  
Điện thoại: 0981 080 512
Địa chỉ:  Lộc An

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Công đoàn

 
 

Số lượt xem : 468