Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề "

Đăng nhập
 » Thông tin đơn vị » Đoàn - Đội

Đoàn - Đội

Cập nhật lúc : 19:59 02/11/2020  

Danh sách BCH Đoàn - Đội năm học 2020-2021

DANH SÁCH ĐOÀN - ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LƯƠNG ĐÔNG

1. DANH SÁCH BCH CHI ĐOÀN

 
Họ và tên: Lê Thị Kim Chiểu
Chức vụ: Bí thư CHi đoàn
Email: kimchieu@gmail.com
Điện thoại:

0982 913 075

Địa chỉ: Lộc An

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Chi đoàn

 
 
Họ và tên: Nguyễn Đình Việt Bình
Chức vụ: Phó Bí thư chi đoàn
Email: vietbinh.aldsc@gmail.com
Điện thoại: 0914 703 157
Địa chỉ: Lộc Điền

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Chi đoàn

 
 

2. TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

Họ và tên: Phạm Hữu Hạnh
Chức vụ: Tổng phụ trách đội
Email: phamhhuuhanh.c1ald@gmail.com
Điện thoại:

0706 107 072

Địa chỉ: Lộc Điền

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Tổng phụ trách đội

 
 

Số lượt xem : 20