Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Đăng nhập
 » Thông tin đơn vị » Khối 4

Khối 4

Cập nhật lúc : 15:41 11/02/2015  

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ KHỐI 4

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Lợi
Chức vụ: Tổ khối trưởng
Chuyên môn: Cử nhân sư phạm
Lĩnh vực phụ trách Giáo viên chủ nhiệm
Email: nguyenthiloi2000@gmail.com
Điện thoại: 08 3786 4162
Địa chỉ: Lộc An
 
Họ và tên: Nguyễn Đình Việt Bình
Chức vụ:  
Chuyên môn: Cử nhân sư phạm
Lĩnh vực phụ trách Giáo viên tin học - Quản trị mạng
Email: vietbinh.aldsc@gmail.com
Điện thoại: 0914 703 157
Địa chỉ: Lộc Điền
 
Họ và tên: Nguyện Hồng Liên
Chức vụ:  
Chuyên môn: Cử nhân sư phạm
Lĩnh vực phụ trách Giáo viên chủ nhiệm
Email:  
Điện thoại: 0345 164 357
Địa chỉ:  Lộc Điền
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Chức vụ:  
Chuyên môn: Cử nhân sư phạm
Lĩnh vực phụ trách Giáo viên chủ nhiệm
Email:  
Điện thoại: 0974 251 726
Địa chỉ: Lộc An
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ:  
Chuyên môn: Cử nhân sư phạm
Lĩnh vực phụ trách Giáo viên Âm nhạc
Email: nguyenthihangn@gmail.com
Điện thoại: 0948 659 771
Địa chỉ: Lộc Hòa
 

Số lượt xem : 609