Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Đăng nhập
 » Thông tin đơn vị » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 15:14 11/02/2015  

Khối 2 Khối trưởng

 

Họ và tên:  NGUYỄN THỊ LỢI
Chức vụ:  Giáo viên - khối trưởng
Email:  
Điện thoại: 097 906 8329
Địa chỉ:  Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Nguyễn Thị Hồng Liên 0164 516 4357 Lộc Điền, Phú lộc, Thừa Thiên Huế  
2  Nguyễn Văn Thịnh 0166 558 6532 Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

 

3  Nguyễn Thị Minh Nguyệt 097 425 1726

Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

 

4  Trần Văn Huấn 0126 277 7762

Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

 
5  Nguyễn Thị Hằng  097 252 7799

Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

 

Số lượt xem : 613