Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Đăng nhập
 » Thông tin đơn vị » Tổ văn phòng

Tổ văn phòng

Cập nhật lúc : 19:32 02/11/2020  

.

DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LƯƠNG ĐÔNG

NĂM HỌC 2020-2021

Họ và tên: Phạm Nguyễn Phương Nhi
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Văn phòng
Email: phuongnhiald@gmail.com
Điện thoại: 0918 598 012
Địa chỉ: Lộc Điền

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Y tế

 
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Linh
Chức vụ: Phó Tổ trưởng Văn phòng
Email: linhthuynguyen0710@gmail.com
Điện thoại: 0974 122 577
Địa chỉ: Lộc Điền

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Kế toán

 
 
Họ và tên: Trần Thị Ánh
Chức vụ:  
Email: tranthianh199@gmail.com
Điện thoại: 0986 613 145
Địa chỉ: Lộc Điền

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Thư viện

 
Họ và tên: Hà Thị Ánh
Chức vụ:  
Email: haanhsld@gmail.com
Điện thoại: 0981 080 512
Địa chỉ: Lộc An

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Thiết bị

 
 
Họ và tên: Lê Thị Nguyệt Minh
Chức vụ:  
Email: nguyetminh8404@gmail.com
Điện thoại: 0969 115 711
Địa chỉ: Lộc Điền

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Văn thư

 
 
Họ và tên: Nguyễn Tá Niên
Chức vụ:  
Email:  
Điện thoại: 0388 025 304
Địa chỉ: Lộc Điền

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Bảo vệ CS 2

 
 
 
Họ và tên: Trần Thắng
Chức vụ:  
Email:  
Điện thoại: 0945 427 084
Địa chỉ: Lộc An

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Bảo vệ CS 1

 
 
0918 598 012

Số lượt xem : 17