Thứ Hai, 23/11/2020

Buổi sáng

7h10: Chào cờ - Phổ biến kế hoạch tuần.

- Thực hiện giảng dạy chương tuần 11

8h: Họp BCH Đảng ủy ( T.Hiền)

Buổi chiều

14h: Tổ chức trao quà cho HS do tổ chức TCF tài trợ ( Trao quà tại cơ sở 2) ( C.Diễm)

- Tham gia Lễ trao tủ sách do JohnHenry tài trợ tại trường TH Số 1 Lộc Trì ( T.Hiền + C.Ánh ( TV))

Thứ Ba, 24/11/2020

Buổi sáng

7h30: Tham gia đoàn kiểm tra công tác phổ cập tại Sở GD-ĐT ( T.Hiền)

- Dự giờ Chia sẻ sách ( C.Diễm, T.Hạnh, C.Ánh)

Buổi chiều

13h30: Kiểm tra hoạt động dạy và học của các lớp ( BGH+TTCM)

- Dự giờ Chia sẻ sách ( C.Diễm, T.Hạnh, C.Ánh)

Thứ Tư, 25/11/2020

Buổi sáng

7h30: Tham gia đoàn kiểm tra công tác phổ cập tại Sở GD-ĐT ( T.Hiền)

8h: Tham gia tập huấn đánh giá HS lớp 1 tại trường TH Số 1 Lộc Trì( C.Diễm, C.Bằng, T.Bình)

- Dự giờ Chia sẻ sách ( T.Hạnh, C.Ánh)

Buổi chiều

13h30: Duyệt đề kiểm tra giữa học kỳ I ( C.Diễm + TTCM)

- Dự giờ Chia sẻ sách ( T.Hạnh, C.Ánh)

Thứ Năm, 26/11/2020

Buổi sáng

7h30: Tham gia tập huấn tại Sở GD-ĐT ( T.Hiền)

- Dự giờ Chia sẻ sách ( C.Diễm, T.Hạnh, C.Ánh)

Buổi chiều

14h: Kiểm tra công tác VS của các lớp ( T.Hạnh, C.Ánh y tế, C.Nhi)

- Dự giờ Chia sẻ sách ( C.Diễm, C.Ánh Thư viện)

Thứ Sáu, 27/11/2020

Buổi sáng

7h30: Tham gia đoàn kiểm tra công tác phổ cập tại Sở GD-ĐT ( T.Hiền)

- Kiểm tra giữa HKI Khối 4,5 và khảo sát chất lượng Khối 2,3 ( Theo QĐ)

Buổi chiều

13h30 -15h30 : Sinh hoạt chuyên môn Tổ, dự giờ thao giảng

15h30 - 16h30: Tuyên truyền PCCC ( Toàn thể CBGV)

Thứ Bảy, 28/11/2020

Buổi sáng

7h30: Tham gia đoàn kiểm tra công tác phổ cập tại Sở GD-ĐT ( T.Hiền)

Buổi chiều

13h: Họp đánh giá TCCS Đảng và Đảng viên cuối năm ( Toàn thể Đảng viên)