Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Đăng nhập
 » Tin tức » Công đoàn

Công đoàn

Hướng dẫn tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
Nhằm Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam(VNMAC) phát động cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức ...

  • Lễ tổng kết năm học 2015-2016
    Nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 và biểu dương những thành tích đạt được của các em học sinh cùng với tập ...