Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Đăng nhập
 » Tin tức » Thể dục - Thể thao

Thể dục - Thể thao

Chuyến thăm và làm việc của đoàn khách từ dự án Childfund Australia tại Việt Nam
Ngày 08/08/2014 Trường Tiểu học An Lương Đông đã đón tiếp chuyến thăm và làm việc của đoàn khách từ dự án Childfund Australia tại Việt Nam đến với hoạt động dự án “Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam”(NFF/FFAV). Dự án Childfund Australia tại Việt Nam là một dự án phát triển cộng đồng tập ...